Over ons

Het concept
CJG Thuis is een vernieuwend concept voor hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden . CJG Thuis levert alleen hulp en ondersteuning, daar waar het probleem zich voordoet. Dus in de directe omgeving van de cliënt. Dit kan thuis zijn, op school en in de buurt. Want wij weten dat deze manier werkt.

CJG Thuis werkt hoog opgeleide medewerkers in kleine autonome teams. Op deze manier wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. De medewerkers van CJG Thuis worden ondersteund door een klein landelijk bureau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de verslaglegging en verantwoording eenvoudig en doelmatig zijn en kosten van overhead worden beperkt. Kortom: Hulp en ondersteuning die werkt tegen lage kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verwijzer. CJG Thuis: Hulp en Ondersteuning die werkt!

De Missie; waar staan we voor;
Wij bieden hulp en ondersteuning op de plaats waar het probleem zich voordoet, op het moment dat het zich voordoet. Het gezin heeft daarbij regie over eigen leven en dus ook over de hulp en ondersteuning die door ons geboden wordt.

De Visie; waar gaan we voor;
Wij willen gezinnen in staat stellen het opvoeden en opgroeien van kinderen positief te begeleiden en te sturen. We kiezen voor effectieve methoden. Dit betekent dat hulpverlening geboden wordt in de directe omgeving van het kind/gezin en dat wij alleen gebruik maken van bewezen effectieve programma’s.


Wie zijn wij…
Jos Driesprong is directeur van CJG Thuis. Hij heeft jaren gewerkt in diverse uitvoerende functies in de jeugdzorg en gehandicaptenzorg. De laatste tien jaar werkte hij als manager voor verschillende jeugdzorg en gehandicaptenorganisaties. Naast directeur van CJG Thuis is hij actief als consultant en interim manager in zorg en welzijn.

Brenda Maliepaard is Officemanager van CJG Thuis. Zij heeft een aantal jaar gewerkt als voorlichter en pr-adviseur voor bedrijfsleven en overheid. Op dit moment is zij naast officemanager van CJG Thuis werkzaam in het onderwijs.


Citaten…
Citaat 1: “We weten dat hulpverlening alleen effectief is als het de eigen kracht van het gezin versterkt en zo snel mogelijk ingezet wordt, daar waar het probleem zich voordoet. Daarom moeten we heel goed kijken waar we beschikbare middelen aan besteden in de jeugdzorg. Waarom geld besteden aan dure zorg waarvan gebleken is dat het niet leidt tot verbetering, maar tot nog meer dure zorg?”

Citaat 2: “Er gaat in de zorg teveel tijd en geld op aan vergaderen, beleid maken, managers en leasecontracten. Als we nu eens een deel van dat teveel stoppen in effectieve hulp en de rest gebruiken om de bezuinigingen in de jeugdzorg te realiseren.”

Citaat 3: “Hulpverleners kiezen met passie voor de zorg. De organisatie waarvoor ze na hun opleiding gaan werken moet deze passie aanwakkeren en aanmoedigen. Helaas zijn organisaties vaak meer bezig met zichzelf dan met het werk voor ze voor staan. Dit heeft direct effect op de geleverde hulp en ondersteuning. Niet de mogelijkheden van de cliënt staan voorop, maar de beperkingen van de organisatie.”

Citaat 4: “Het zou geweldig zijn als je in Nederland status verwerft als je kunt zeggen dat je carrièredoel is nog beter worden in het werk wat je doet, in plaats van dat je ook zo nodig teamleider, manager of kwaliteitsfunctionaris denkt te moeten worden. En nog mooier zou het zijn dat die carrière ook als zodanig beloond wordt.”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.