Medewerkers

Een echte carrière
CJG Thuis gaat uit van de professionele autonomie van de bij haar aangesloten medewerkers en ondersteunt die autonomie. Kennis van specifieke methoden van hulpverlenen aan gezinnen en jeugdigen en kennis van de directe omgeving van de cliënt is noodzakelijk voor medewerkers van CJG Thuis, want dat garandeert succesvol en professioneel handelen. Concreet betekent dit dat medewerkers van CJG Thuis zich verantwoordelijk weten voor hun eigen werk, werk maken van hun deskundigheid, eigen baas zijn, beschikbaar zijn voor collegiale consultatie voor de andere bij CJG Thuis aangesloten professionals en goed betaald worden. Een échte carrière dus!
Herken jij je in dit profiel en wil je onderzoeken of jij ook deel uit kunt gaan maken van CJG Thuis? Neem dan gerust contact met ons op via info@cjgthuis.nl.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.