Gemeenten

De beste zorg voor de beste prijs
CJG Thuis levert de beste zorg voor de beste prijs. Wij leveren effectieve vormen van ambulante jeugdzorg; van pedagogische advisering tot crisisinterventie en van pedagogische begeleiding tot activerende hulpverlening. Onze hulp gaat altijd uit van het principe één gezin, één plan. Dit betekent dat wij als vanzelf afstemming en terugkoppeling verzorgen met betrokken hulpverleners en instanties.Wij hebben nagenoeg geen overhead, waardoor wij tegen lage kosten werken en toch de beste zorg leveren.
Wilt u ook de beste zorg, lokaal georganiseerd, tegen een lage prijs in uw gemeente? Neem dan contact op met CJG Thuis via info@cjgthuis.nl.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.